“Có muốn làm nữa không thì bảo?”

Cựu tướng lĩnh quân đội đã đặt nhiều câu hỏi về Vũ "nhôm" trong cuộc gặp mặt Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (ảnh: Trí Thức Trẻ).
Cựu tướng lĩnh quân đội đã đặt nhiều câu hỏi về Vũ "nhôm" trong cuộc gặp mặt Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (ảnh: Trí Thức Trẻ).
Cựu tướng lĩnh quân đội đã đặt nhiều câu hỏi về Vũ "nhôm" trong cuộc gặp mặt Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (ảnh: Trí Thức Trẻ).