Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cô giáo quỳ xuống, tôn nghiêm sụp đổ