Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có chấm dứt tình trạng “cát cứ” trong công tác cán bộ?

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)