Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện nhỏ?

Một vụ ngập ở TPHCM. Ảnh: Đất Việt
Một vụ ngập ở TPHCM. Ảnh: Đất Việt