Chuyện không nhỏ từ hộp cơm từ thiện

Cơm nóng đựng trong hộp xốp, canh nóng đựng trong túi nilon... sẽ gây tác hại đến sức khỏe người sử dụng. (ảnh minh họa)
Cơm nóng đựng trong hộp xốp, canh nóng đựng trong túi nilon... sẽ gây tác hại đến sức khỏe người sử dụng. (ảnh minh họa)
Cơm nóng đựng trong hộp xốp, canh nóng đựng trong túi nilon... sẽ gây tác hại đến sức khỏe người sử dụng. (ảnh minh họa)
Lên top