Chúng ta sắp có thêm một tượng đài nghìn tỷ!

Khởi công từ 2010, đến nay dự án Tượng đài và quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế tại TP Ninh Bình vẫn dở dang. Ảnh: NT
Khởi công từ 2010, đến nay dự án Tượng đài và quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế tại TP Ninh Bình vẫn dở dang. Ảnh: NT
Khởi công từ 2010, đến nay dự án Tượng đài và quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế tại TP Ninh Bình vẫn dở dang. Ảnh: NT
Lên top