Chửi rủa, đấu tố và im lặng

Hai thiếu nữ trèo lên tạo dáng trên một tượng Phật khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Facebook
Hai thiếu nữ trèo lên tạo dáng trên một tượng Phật khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Facebook