Chuẩn giáo viên mới- có chuẩn tiền lương mới?

Chuẩn giáo viên mới cần đi kèm với chuẩn tiền lương mới. Ảnh: Ngọc Bảo
Chuẩn giáo viên mới cần đi kèm với chuẩn tiền lương mới. Ảnh: Ngọc Bảo
Chuẩn giáo viên mới cần đi kèm với chuẩn tiền lương mới. Ảnh: Ngọc Bảo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top