Chưa tăng thuế, người nghèo đã bị phát ngôn của thứ trưởng gây ảnh hưởng

Công nhân sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên khi tăng thuế VAT (ảnh: PK).
Công nhân sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên khi tăng thuế VAT (ảnh: PK).