Chữ tín trong kinh doanh: Nhìn từ VN Pharma đến Khaisilk

Từ vụ VNPharma đến "lùm xùm" Khaisilk: Bài học về sự trung thực trong kinh doanh.
Từ vụ VNPharma đến "lùm xùm" Khaisilk: Bài học về sự trung thực trong kinh doanh.