“Choáng” với nội quy trường Lương Thế Vinh: Con cái chúng ta khổ quá!

Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.
Lên top