Chiếm dụng hàng ngàn tỉ đồng phí bảo trì chung cư mà vẫn “ung dung” được sao?

Nhiều người dân sống tại chung cư đang phải “sống mòn” với những tranh chấp (Ảnh: Bảo Chương).
Nhiều người dân sống tại chung cư đang phải “sống mòn” với những tranh chấp (Ảnh: Bảo Chương).
Nhiều người dân sống tại chung cư đang phải “sống mòn” với những tranh chấp (Ảnh: Bảo Chương).
Lên top