Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chia taxi theo vùng: Không khéo thành “ngăn sông cấm chợ”!

(Ảnh: Vietnamnet)
(Ảnh: Vietnamnet)