Chia chác quyền lực và "ăn cắp" cơ hội

Trụ sở Sở Xây dựng Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet
Trụ sở Sở Xây dựng Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet