Chi Pu hát thì có gì sai mà chửi, mà cấm?

Chi Pu hát live hết hơi thì có gì sai? Ảnh: H.V.M
Chi Pu hát live hết hơi thì có gì sai? Ảnh: H.V.M