Chi Pu, cải tiến chữ viết vào đề văn: Đừng khiến đề thi trở nên "xô bồ”

Đề thi yêu cầu học sinh nhập vai thành Chi Pu.
Đề thi yêu cầu học sinh nhập vai thành Chi Pu.