Chi Pu, cải tiến chữ viết vào đề văn: Đừng khiến đề thi trở nên "xô bồ”

Đề thi yêu cầu học sinh nhập vai thành Chi Pu.
Đề thi yêu cầu học sinh nhập vai thành Chi Pu.
Đề thi yêu cầu học sinh nhập vai thành Chi Pu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM