Chỉ 9% bộ ngành tiếp dân, làm sao dân không khiếu kiện?

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn có lịch tiếp công dân vào ngày Thứ Sáu của tuần thứ ba mỗi tháng (ảnh: ICTNews).
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn có lịch tiếp công dân vào ngày Thứ Sáu của tuần thứ ba mỗi tháng (ảnh: ICTNews).
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn có lịch tiếp công dân vào ngày Thứ Sáu của tuần thứ ba mỗi tháng (ảnh: ICTNews).
Lên top