Chết vì “miệng lưỡi thế gian”: Những tiếng chuông đớn đau, cảnh tỉnh

Nhiều cái chết đau lòng chỉ vì sự đàm tiếu của dư luận. Ảnh minh họa
Nhiều cái chết đau lòng chỉ vì sự đàm tiếu của dư luận. Ảnh minh họa
Nhiều cái chết đau lòng chỉ vì sự đàm tiếu của dư luận. Ảnh minh họa
Lên top