“Chạy ngay đi” và… chạy theo views, công chúng bị “xỏ mũi”?