Chấp nhận cưa bom, không có nghĩa người ta xem nhẹ mạng sống của mình!

Mảnh kim loại bắn vào mắt, mặt của nạn nhân sống sót trong vụ nổ đầu đạn ở Khánh Hòa - Ảnh: Thanh Thúy
Mảnh kim loại bắn vào mắt, mặt của nạn nhân sống sót trong vụ nổ đầu đạn ở Khánh Hòa - Ảnh: Thanh Thúy
Mảnh kim loại bắn vào mắt, mặt của nạn nhân sống sót trong vụ nổ đầu đạn ở Khánh Hòa - Ảnh: Thanh Thúy
Lên top