Chẳng phải thất thoát của công thì là gì?

Phú Gia Compound ở quận Thanh Khê là một trong những dự án đã huy động vốn khách hàng, đang bị đề nghị điều tra. Ảnh: Laodong.vn
Phú Gia Compound ở quận Thanh Khê là một trong những dự án đã huy động vốn khách hàng, đang bị đề nghị điều tra. Ảnh: Laodong.vn