Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Cậu bé 15 tuổi kéo violon ở bờ Hồ:

Một điểm xuyết nhân văn, xin đừng truy bức…