Cắt hỗ trợ, khác nào chủ đầu tư Carina bỏ rơi cư dân?

Chị Mỹ Linh nói về việc chủ đầu tư cắt hỗ trợ về chỗ ở (Ảnh: Tin Tin/Vnexpress.net).
Chị Mỹ Linh nói về việc chủ đầu tư cắt hỗ trợ về chỗ ở (Ảnh: Tin Tin/Vnexpress.net).
Chị Mỹ Linh nói về việc chủ đầu tư cắt hỗ trợ về chỗ ở (Ảnh: Tin Tin/Vnexpress.net).
Lên top