Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cắt hỗ trợ, khác nào chủ đầu tư Carina bỏ rơi cư dân?

Chị Mỹ Linh nói về việc chủ đầu tư cắt hỗ trợ về chỗ ở (Ảnh: Tin Tin/Vnexpress.net).
Chị Mỹ Linh nói về việc chủ đầu tư cắt hỗ trợ về chỗ ở (Ảnh: Tin Tin/Vnexpress.net).