Cảnh sát 113 Hưng Yên tắc trách: Nuôi quân 3 năm, dùng trong một giờ?

Hình ảnh nhóm côn đồ chặn xe bao vây, xin đểu hai nhà báo.
Hình ảnh nhóm côn đồ chặn xe bao vây, xin đểu hai nhà báo.
Hình ảnh nhóm côn đồ chặn xe bao vây, xin đểu hai nhà báo.
Lên top