Cảnh báo cướp giật tới du khách là rất cần thiết

Công an Hội An trao trả tài sản bị cướp giật cho du khách nước ngoài (ảnh minh họa)
Công an Hội An trao trả tài sản bị cướp giật cho du khách nước ngoài (ảnh minh họa)
Công an Hội An trao trả tài sản bị cướp giật cho du khách nước ngoài (ảnh minh họa)