Cần yêu cầu Facebook, YouTube đặt văn phòng đại diện để bảo vệ người dùng Việt

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM