Cần xử lý nghiêm tình trạng vứt xác động vật bừa bãi ra môi trường

Xác lợn chết đang phân hủy trên mương nước chảy qua thôn Điền (xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam) - Ảnh: Đoàn Bổng
Xác lợn chết đang phân hủy trên mương nước chảy qua thôn Điền (xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam) - Ảnh: Đoàn Bổng
Xác lợn chết đang phân hủy trên mương nước chảy qua thôn Điền (xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam) - Ảnh: Đoàn Bổng
Lên top