Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi dạy trẻ

Bảo mẫu hành hạ trẻ em. (Ảnh minh họa, nguồn: kienthuc.net.vn.)
Bảo mẫu hành hạ trẻ em. (Ảnh minh họa, nguồn: kienthuc.net.vn.)