Cần phải cho ông Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ!

ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANTT.
ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANTT.
ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANTT.