Cần khởi tố giáo viên ép học sinh uống nước giẻ lau bảng