Cần "đại phẫu" lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai

Ban QLRPH Ia Grai đã làm thất thoát và trục lợi số tiền hơn 15 tỷ đồng. Ảnh Đ.V.
Ban QLRPH Ia Grai đã làm thất thoát và trục lợi số tiền hơn 15 tỷ đồng. Ảnh Đ.V.
Ban QLRPH Ia Grai đã làm thất thoát và trục lợi số tiền hơn 15 tỷ đồng. Ảnh Đ.V.
Lên top