Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần có cơ chế bắt buộc từ chức

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa