Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Cán bộ phường “hành” dân khi làm thủ tục: Thuốc nào “trị bệnh” công chức cửa quyền?

Cán bộ phường Đại Kim tiếp dân với thái độ hống hách.
Cán bộ phường Đại Kim tiếp dân với thái độ hống hách.