Cán bộ “hành” dân khi làm thủ tục:

Ai sẽ “trị bệnh” công chức cửa quyền?

Cán bộ phường Đại Kim (Hà Nội) tiếp dân với thái độ hống hách (Ảnh: LĐO)
Cán bộ phường Đại Kim (Hà Nội) tiếp dân với thái độ hống hách (Ảnh: LĐO)