Cán bộ còn “không muốn ăn”, sao còn để các cháu… “chịu trận”

Trường hợp khoảng 150 em học sinh ở Vĩnh Long bị ngộ độc (nguồn ảnh: Laodong.vn).
Trường hợp khoảng 150 em học sinh ở Vĩnh Long bị ngộ độc (nguồn ảnh: Laodong.vn).