Cải tiến tiếng Việt - đừng để “bão” thoát khỏi “tách trà”

Một ví dụ từ “tiếng Việt” sang…  "tiếq Việt" của Bộ chuyển đổi tiếng Việt mới. Ảnh: H.V.M
Một ví dụ từ “tiếng Việt” sang… "tiếq Việt" của Bộ chuyển đổi tiếng Việt mới. Ảnh: H.V.M
Một ví dụ từ “tiếng Việt” sang… "tiếq Việt" của Bộ chuyển đổi tiếng Việt mới. Ảnh: H.V.M