Cái tát của Khánh Casa, đừng để phản biện phản tác dụng!

Hành vi tát nữ nhân viên của Khánh Casa - theo luật sư có thể bị xử phạt hành chính. Ảnh: cắt từ clip
Hành vi tát nữ nhân viên của Khánh Casa - theo luật sư có thể bị xử phạt hành chính. Ảnh: cắt từ clip