Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cái loa phường, xã: Nơi rất cần, nơi cũng nên bỏ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.