Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cái chết oan nghiệt của thanh niên đi xem "bão” và lời cảnh báo cho giới trẻ!

Hiện trường cái chết của thanh niên trong vụ "đi bão" trúng đạn (ảnh: C.Ng).
Hiện trường cái chết của thanh niên trong vụ "đi bão" trúng đạn (ảnh: C.Ng).