Cải cách tiền lương để nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

Năm 2016, ngân sách sẽ dành 13.055 tỷ đồng chi thực hiện tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. (ảnh minh họa)
Năm 2016, ngân sách sẽ dành 13.055 tỷ đồng chi thực hiện tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. (ảnh minh họa)
Năm 2016, ngân sách sẽ dành 13.055 tỷ đồng chi thực hiện tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. (ảnh minh họa)
Lên top