Các nhà mạng cùng lặng im trước Dự thảo sửa đổi Nghị định 25/2011

Nhiều đề xuất thay đổi trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011 tác động trực tiếp tới các nhà mạng, trong đó có việc siết chặt hơn nữa hành vi bán SIM kích hoạt sẵn. Ảnh: PV
Nhiều đề xuất thay đổi trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011 tác động trực tiếp tới các nhà mạng, trong đó có việc siết chặt hơn nữa hành vi bán SIM kích hoạt sẵn. Ảnh: PV
Nhiều đề xuất thay đổi trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011 tác động trực tiếp tới các nhà mạng, trong đó có việc siết chặt hơn nữa hành vi bán SIM kích hoạt sẵn. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top