“Cá thần” lờ đờ và “kẻ bắt cóc” no đòn vì tin đồn tai hại

Anh Nguyễn Văn Tuấn - nạn nhân của tin đồn anh là kẻ bắt cóc.
Anh Nguyễn Văn Tuấn - nạn nhân của tin đồn anh là kẻ bắt cóc.
Anh Nguyễn Văn Tuấn - nạn nhân của tin đồn anh là kẻ bắt cóc.