Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BOT và Bóp

Người dân dùng tiền lẻ trả phí qua cầu (Ảnh Infonet)
Người dân dùng tiền lẻ trả phí qua cầu (Ảnh Infonet)