Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BOT, nhà trường ra sức lạm thu, sức dân hao mòn

Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), nơi xảy ra lạm thu đầu năm học 2017-2018. Ảnh: Minh Lý
Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), nơi xảy ra lạm thu đầu năm học 2017-2018. Ảnh: Minh Lý