BOT, nhà trường ra sức lạm thu, sức dân hao mòn

Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), nơi xảy ra lạm thu đầu năm học 2017-2018. Ảnh: Minh Lý
Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), nơi xảy ra lạm thu đầu năm học 2017-2018. Ảnh: Minh Lý