Bóng đá là gì mà người thắng lại gục khóc, trọng tài thì nhận “chỉ thị” từ máy móc?

Trọng tài nhìn vào màn hình VAR.
Trọng tài nhìn vào màn hình VAR.