Bolero, sức sống của dòng nhạc mang âm hưởng dân ca

Một số ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Bolero. Ảnh minh họa.
Một số ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Bolero. Ảnh minh họa.
Một số ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Bolero. Ảnh minh họa.