Bôi vẽ xấu tường nhà thờ Đức Bà

HIện tượng viết và vẽ lên tường Nhà thờ Đức Bà đang trở lại
HIện tượng viết và vẽ lên tường Nhà thờ Đức Bà đang trở lại