Bộ yêu cầu tước, BTC bất tuân, pháp luật bị khinh nhờn thế sao?

Vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn chưa bị tước theo yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dù được cho rằng phạm luật (ảnh:LDO).
Vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn chưa bị tước theo yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dù được cho rằng phạm luật (ảnh:LDO).
Vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn chưa bị tước theo yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dù được cho rằng phạm luật (ảnh:LDO).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top