Bỏ tục cướp hoa tre tại Lễ hội đền Sóc: Quản không được thì bỏ?

Cướp lộc hoa tre tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) năm 2016. Ảnh: ZING
Cướp lộc hoa tre tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) năm 2016. Ảnh: ZING
Cướp lộc hoa tre tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) năm 2016. Ảnh: ZING