Bó tay với 8.000 container phế liệu, để cảng thành bãi chứa rác thải?

Cảng Cát Lái. Ảnh: Vnexpress.net.
Cảng Cát Lái. Ảnh: Vnexpress.net.